Gegevensbeschermings- en privacyverklaring dataverwerker

Uw dataverwerker: Filwise S.L
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website en/of één van onze nieuwsbrieven? Dan kunt u zich richten aan de gegevenswerker via privacy@filwise.com

Uw databeheerder: ​NV Belgische Nieuwbouwmaatschappij
Heeft u vragen of opmerkingen over de producten die aangeboden worden op deze pagina of over de manier waar op uw gegevens gebruikt zullen worden? Neem dan contact op met de gegevensbeheerder via privacy@fortior.be

Lees hier de privacyverklaring van uw databeheerder

De bescherming van uw gegevens is zeer belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring verstrekt u de nodige informatie over het gebruik van uw data en uw rechten. In onze positie als gegevensverwerker willen wij u graag informeren over de aard, de draagwijdte en de doeleinden van iedere vorm van verzameling, opslag, overdracht en/of gebruik van persoonsgegevens, door tijdens het proces, en nu reeds, de specificaties van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU na te leven. Daarom worden nu reeds de relevante normen vermeld in deze gegevensbeschermings- en privacyverklaring.

1. Identiteit van de gegevensbeheerder en de gegevensverwerker
Deze pagina is opgezet door Filwise S.L. (gegevensverwerker) in opdracht van NV Belgische Nieuwbouwmaatschappij, afgekort BELNIMA

Bedrijfsgegevens BELNIMA (hierna benoemd als gegevensbeheerder):
Zetel: 1050 Elsene, Louizalaan 279, ingeschreven in het RPR te Brussel onder het nummer 0700.725.624

Bedrijfsgegevens Filwise S.L. (hierna benoemd als gegevensverwerker):
Sociedad Limitada ingeschreven bij de kamer van koophandel te Barcelona, Spanje met internationaal BTW nummer ESB67071910.
Zetel: Carrer gran de sant andreu 131, 1ste verdieping. 08030 Barcelona, Spanje.

2. Hoe wij uw gegevens verwerken
Als u ingaat op het aanbod op één van onze pagina’s door de invoervelden in te vullen of door de pagina te bezoeken kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen.

2.1 Gegevens die u zelf invult op de pagina
Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt om u via email en/of telefoon te benaderen om u een aanbieding te sturen over de producten van de gegevensbeheerder, daarnaast kan er ook informatie over de producten toegestuurd worden, alsmede nieuwsbrieven met suggesties en nieuws over het bedrijf en/of het product. De gegevensverwerker is verantwoordelijk voor de technische oplossing om uw data te verwerken en deze aan te leveren bij de gegevensbeheerder, voor uitsluitend technische reden is het noodzakelijk dat de gegevenswerker inzage heeft in uw persoonsgegevens. Dit is enkel om de werking van het systeem te garanderen en de gegevensverwerker zal uw gegevens dan ook niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen en verstuurd naar de gegevensbeheerder, die deze zoals eerder beschreven wel zal gebruiken voor commerciële doeleinden. U kunt zich ten aller tijde afmelden voor alle communicaties en u heeft volgens de Europese regelgeving voor databescherming (AVG of GDPR) recht op inzage van uw gegevens en verwijdering van deze gegevens indien u dat wenst. Als u aanspraak wilt maken op dit recht dient u dit kenbaar te maken bij de gegevensbeheerder.

2.2 Gegevens die automatisch verzameld worden
Om technische redenen en om de werking van onze producten te garanderen is het noodzakelijk dat er anonieme persoonsgegevens van u opgeslagen worden door zowel de gegevensverwerker als gegevensbeheerder. Dit zijn bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) uw IP adres, locatie, cookies, device ID en provider gegevens. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden door de gegevensverwerker en gegevensbeheerder om u bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Voor inzage en/of verwijdering van deze gegevens kunt u zich wenden tot de gegevensbeheerder. Indien u niet wilt dat deze gegevens verzameld worden kunt u er in sommige gevallen voor kiezen om in te stellen dat deze niet automatisch opgeslagen worden door de websites die u bezoekt, informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw device (computer, tablet, telefoon) en de fabrikant van uw browser software.

3. Waar wij uw persoonsgegevens bewaren en hoe lang
Uw gegevens worden bewaard binnen de Europese economische ruimte en worden permanent bewaard tenzij u van uw rechten om de data te laten verwijderen gebruik maakt (zoals beschreven in artikel 2).

4. Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

5. Aanvullende informatie van de gegevensbeheerder:
BELNIMA is de enige verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten, waarvan de doelstelling overeenstemt met de uitoefening van haar activiteiten, in het bijzonder de verkoop van onroerende goederen. De ingezamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 “Informatique et Libertés” en de huidige AVG die in de Europese unie geldt beschikken de klanten over een recht op inzage van de persoonsgegevens, een recht op bezwaar (buiten de gevallen waarin de regelgeving de uitoefening van dit recht niet toelaat), en een recht op wijziging, verbetering, bijwerking en verwijdering.